ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό ISO 45001{3}2018 (16{2}06{2}2022) - Ελληνικά (ID 254451)

Πιστοποιητικό ISO 45001{3}2018 (16{2}06{2}2022) – Ελληνικά (ID 254451)

Πιστοποιητικό ELOT EN ISO 9001{3}2015 (7{2}6{2}2020) - Ελληνικά (ID 165681)

Άδεια Λειτουργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Εγγριση Κανονισμού Λειτουργιας

Πιστοποιητικό Αρμόδιου Ατόμου

Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης Εταιρείας

Βεβαίωση Συμμόρφωσης Κέντρου Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης