38 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 6.000 ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Previous slide
Next slide
logo (1)
output-onlinepngtools-1-1

Δημιουργούμε Εμπιστοσύνη

Η εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία 38 – και πλέον – ετών στο χώρο των πυροσβεστικών ειδών και της πυρασφάλειας εν γένει. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, μας έχουν εμπιστευθεί περισσότεροι από 6.000 πελάτες, έχοντας συνάμα ολοκληρώσει πάνω από 750 έργα στην Αττική και την Περιφέρεια σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και σε εργοστάσια και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος μας είναι να παράσχουμε στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών, θωρακίζοντας κατάλληλα τις δραστηριότητες τους και δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, βασισμένες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών και των υπηρεσιών μας.

Οι Υπηρεσίες Μας

Συντήρηση / Αναγόμωση Πυροσβεστικών Συσκευών

Εγκατάσταση Αυτόματων Συστημάτων Πυρανίχνευσης

Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας

Τοποθέτηση Συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης

Δείτε Τα Προϊόντα Μας

Πυροσβεστήρες Παντός Τύπου ( F Class Solution – Wet Chemical, Αφρού AFFF(6%), Διοξειδίου Του Άνθρακα CO2, Ειδικού Τύπου, Ξηράς Σκόνης, Πυροσβεστήρες Οροφής, Τοπικής Εφαρμογής, Τροχήλατοι )

Πυροσβεστικά Είδη & Πυροσβεστικός Εξοπλισμός ( Φωτισμοί Ασφαλείας, Πόρτες Πυρασφάλειας, Πιρανίχνευση, Πυροσβεστικές Φωλιές, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Συστήματα Κατάσβεσης, Υλικά Κατάσβεσης)

Χρήσιμα

Η εταιρεία πυροσβεστικών ειδών που θα επιλέξετε, λόγω του αντικειμένου της (φιάλες υψηλής πίεσης), θα πρέπει να διαθέτει ειδική αδειοδότηση από τα αρμόδια όργανα του κράτους και από διαπιστευμένο, κατά το νόμο, φορέα πιστοποίησης.

Το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και να είναι κατάλληλα διαπιστευμένο, από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

Να βελτιώνει, η εταιρεία, συνεχώς τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες της, ενώ παράλληλα να έχει καταχωρηθεί με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.2008, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή και ασφαλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Πληροφορίες-Αντικειμενικά κριτήρια

Να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και δοκιμής των πυροσβεστικών ειδών.
Να υπάρχει ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών της σε σχέση με τα θέματα πυρασφάλειας.
Να διατηρεί αρχείο συντηρήσεων και να ειδοποιεί τους πελάτες της, χωρίς να ανησυχούν με αυτές τις λεπτομέρειες (οι πελάτες).
Απόλυτη συνέπεια, στα ραντεβού για την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστικών ειδών.
Μηδενικό κόστος, για τις μεταφορές των πυροσβεστικών ειδών, προς τους πελάτες.

Επιγραμματικά θα αναφερθούμε σε ορισμένα κρίσιμα σημεία, σχετικά με τις πυροσβεστικές συσκευές.

Καταλληλότητα

Ο πυροσβεστήρας είναι κατάλληλος εφόσον έχει εγχάρακτα – ανάγλυφα, πάνω στο μεταλλικό του δοχείο, σήμανση ΕΝ, εταιρία και έτος κατασκευής, σειριακό αριθμό, πίεση δοκιμής δοχείου (test/bar). Και ασφαλώς να έχουν γίνει οι κατάλληλες ετήσιες εργασίες, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Να μην έχουν εμφανείς κακώσεις.

Λειτουργική ζωή πυροσβεστήρα

Κάθε πυροσβεστήρας, εκτός διοξειδίου άνθρακα, τίθεται εκτός λειτουργίας, μετά το 20ο έτος από την κατασκευή του.

Όλοι αποσύρονται μετά από κακή χρήση και κακή συντήρηση.

Όλοι οι πυροσβεστήρες, υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή τους κατάσταση.

Συντήρηση

Πραγματοποιείται υποχρεωτικά κάθε έτος, για τους πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Αφρού, Νερού και κατασβεστικά υλικά βασισμένα σε νερό. Συγκεκριμένα, το 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 13ο, 14ο, 15ο 17ο, 18ο, 19ο έτος μετά την κατασκευή τους.

Για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα, πραγματοποιείται το 1ο έτος, μετά την κατασκευή τους.

Αναγόμωση

Πραγματοποιείται υποχρεωτικά για τους πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Αφρού, Νερού και κατασβεστικά υλικά βασισμένα σε νερό. Συγκεκριμένα, το 4ο, 12ο. έτος μετά την κατασκευή τους.

ΥΔδραυλική δοκιμή

Πραγματοποιείται υποχρεωτικά για τους πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Αφρού, Νερού και κατασβεστικά υλικά βασισμένα σε νερό. Συγκεκριμένα, το 8ο, 16ο. έτος μετά την κατασκευή τους.

Για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα, πραγματοποιείται το 10ο έτος μετά την κατασκευή τους.

Γόμωση του πυροσβεστήρα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μετά τη χρήση του.

Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει πινακίδα ελέγχου, εργασιών.

Δεν ανοίγουμε ποτέ και για κανένα λόγο τον πυροσβεστήρα, διότι είναι φιάλη υπό πίεση. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Το σύστημα πυρανίχνευσης, τοποθετείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδοποιεί, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Δε λειτουργεί, από μόνο του, κατασταλτικά.

Το σύστημα πυρόσβεσης, τοποθετείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και ενεργοποιείται, σε περίπτωση πυρκαγιάς, για να σβήσει τη φωτιά. Λειτουργεί, κατασταλτικά.

Υπάρχει τεχνική δυνατότητα, ώστε το σύστημα πυρανίχνευσης να ενεργοποιηθεί, τόσο για την ειδοποίηση πυρκαγιάς, όσο και να δώσει αυτόματη εντολή για ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, εφόσον αυτό είναι εγκατεστημένο.

Οι πυρκαγιές χωρίζονται σε επτά κατηγορίες, όπως προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα, ανάλογα με το είδος του υλικού που καίγεται.

Κατηγορία, ¨Α¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ, οργανικής κυρίως σύνθεσης, (ξύλο, χαρτί, άχυρο, ύφασμα, κλπ).

Κατηγορία, ¨B¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ή ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ, (οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, παραφίνες, μικρής ποσότητας έλαια και λίπη, κλπ).

Κατηγορία, ¨C¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, (μεθάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, φυσικό αέριο, βουτάνιο, κλπ).

Πληροφορίες-Κατηγορίες πυρκαγιών

Κατηγορία, ¨D¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, (μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, ζιρκόνιο, κλπ).

Κατηγορία, ¨E¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από όλες τις κατηγορίες, παρουσία ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Κατηγορία, ¨F¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από ΛΙΠΗ και ΕΛΑΙΑ, σε μεγάλες ποσότητες (φριτέζες, τηγάνια, πλατό, κλπ).

Κατηγορία, ¨K¨. Πρόκειται για πυρκαγιές που προέρχονται από οργανικούς ΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, (μεθανόλη, αιθυλική αλκοόλη, κλπ).

Φωτισμός ασφαλείας – εξόδου, πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλή εκκένωση κάποιου κτιρίου, σε περίπτωση ανάγκης.

Τοποθέτηση

Φωτιστικά πρέπει να τοποθετούνται σε καίρια σημεία,

– Κοντά σε διασταύρωση διαδρόμων.

– Κοντά σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης.

– Κοντά σε εξόδους κινδύνου.

– Στις σκάλες, έτσι ώστε κάθε σκαλί να λαμβάνει επαρκή φωτισμό.

– Κοντά σε κάθε αλλαγή επιπέδου του δαπέδου.

– Κοντά σε κάθε κομβίο συναγερμού.

– Έξω και κοντά σε κάθε τελική έξοδο.

– Κοντά σε υλικά πυρόσβεσης (π.χ. πυροσβεστήρας)..

– Στους ανελκυστήρες.

– Σε τουαλέτες για το κοινό και κυρίως για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Με τον όρο ¨κοντά¨, εννοούμε μέγιστη απόσταση 2 μέτρων οριζοντίως, από το σημείο που δηλώνουμε.

Διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας

Η διάρκεια αυτονομίας πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές, 90 λεπτών. Εξαίρεση αποτελούν τα κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κλπ) όπου απαιτείται ελάχιστη αυτονομία 3 ωρών.

Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι σε κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς, πρέπει να καλούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

Η δουλειά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι να γνωρίζει την πυρκαγιά, τις ιδιαιτερότητές της, τις προτιμήσεις της και τους ελιγμούς της.

Η δικιά μας δουλειά, είναι να μάθουμε να προφυλασσόμαστε σωστά.

Οι αληθινές πυρκαγιές δεν έχουν καμιά σχέση με αυτές που παρουσιάζουν η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Οι αληθινές πυρκαγιές είναι επιθετικές, γύρω μας είναι ζεστά, σκοτεινά, αποπνικτικά, έχει καπνό και θόρυβο.

Ίσως να έχουμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να διαφύγουμε με ασφάλεια.

plirofories-199

 

Για να διαφύγουμε, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το ασανσέρ, διότι μπορεί αυτό να παγιδευτεί μεταξύ δύο ορόφων ή μπορεί να μας κατεβάσει σε όροφο που υπάρχει πυρκαγιά.

Για να διαφύγουμε, πάντα χρησιμοποιούμε τις σκάλες.

Πριν ανοίξουμε μια πόρτα, γονατίζουμε και βάζουμε την παλάμη μας στον χώρο μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου της. Αν η πόρτα καίει, αυτό σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει πυρκαγιά, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλη διέξοδο.

Δεν επιστρέφουμε σε φλεγόμενο κτίριο.

Οι πυροσβέστες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν διασώσεις με ασφάλεια.

Είναι πολύ επικίνδυνο να μπαίνουμε σε φλεγόμενο κτίριο αν δεν είμαστε προστατευμένοι με τα κατάλληλα ρούχα, εάν δεν είμαστε εξοπλισμένοι με κατάλληλη αναπνευστική συσκευή και εάν δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε διασώσεις.

Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Κάθε επιχείρηση, εφόσον λειτουργεί, θα πρέπει να διαθέτει το βιβλίο ελέγχου – συντήρησης.

  • Εκδίδεται από το γραφείο πυρασφάλειας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στην περιοχή που ανήκει η επιχείρηση.
  • Προϋποθέτει καταβολή ποσού 10€, στην Ε.Τ.Ε και στο ειδικό λογαριασμό πόρων λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος ( 011040/54613247) πυροσβεστικού σώματος, αντίγραφο του οποίου δίνεται στο γραφείο πυρασφάλειας, κατά την παραλαβή του βιβλίου.
  • Ενημερώνεται κάθε έτος, για τις εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών (όπως αυτές προβλέπει ο νόμος) και σφραγίζεται από τα αρμόδια άτομα -επιχειρήσεις, που διενεργούν τις εργασίες.

Τσιγάρα:

Η απρόσεκτη εναπόθεση αναμμένων τσιγάρων, είναι μια από τις κύριες αιτίες οικιακών πυρκαγιών.

Βενζίνη:

Δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσουμε στο σπίτι βενζίνη. Αν είναι τόσο απαραίτητο, θα πρέπει να φυλάσσουμε μικρή ποσότητα, να την αποθηκεύουμε σε ένα μαρκαρισμένο και κατάλληλο δοχείο με ειδικό εξαερισμό, το οποίο φέρει ετικέτα ελέγχου από ειδικευμένο εργαστήριο.

Σπίρτα-Αναπτήρες:

Τοποθετούμε τα σπίρτα και τους αναπτήρες κάπου ψηλά και ακόμα καλύτερα, σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι που δεν μπορούν να το φθάσουν τα παιδιά.

Πληροφορίες

Κουζίνα: Είναι ο χώρος από όπου ξεκινούν οι περισσότερες πυρκαγιές. Όταν μαγειρεύουμε ποτέ δεν φεύγουμε από την κουζίνα, μένουμε εκεί για να προσέχουμε. Αν χρειαστεί να φύγουμε, για λίγο, παίρνουμε μαζί μας κάποιο αντικείμενο (π.χ. ένα πιρούνι), ώστε να θυμόμαστε ότι πρέπει να επιστρέψουμε το συντομότερο.

Δεν τοποθετούμε, ούτε αποθηκεύουμε, εύφλεκτα ή άλλα αντικείμενα, πάνω στις εστίες της κουζίνας (γκαζάκια, χαρτί κουζίνας). Το μικρό μας παιδί ή και εμείς, μπορεί να ανοίξουμε άθελά μας το κουμπί, της κουζίνας, με αποτέλεσμα να θερμανθεί και να πάρει φωτιά, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Αποροφητήρας: Αλλάζουμε σε τακτά διαστήματα το φίλτρο του απορροφητήρα, ώστε να είναι όσο το δυνατό καθαρό. Οι πυρκαγιές στις εστίες της κουζίνας συνήθως αναφλέγουν το φίλτρο του απορροφητήρα και από εκεί η πυρκαγιά αναπτύσσεται στον υπόλοιπο χώρο.

Αναμμένα Κεριά: Δεν αφήνουμε κεριά αναμμένα, εσωτερικά ή εξωτερικά της οικίας.      Χριστουγεννιάτικα Δέντρα: σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα με αναμμένα τα λαμπάκια, χωρίς να βρίσκεται κάποιος παρών.

Σόμπες-Θερμάστρες: Κρατάμε την σόμπα 1 μέτρο μακριά από κάθε τι που μπορεί να καεί και ποτέ δεν αφήνουμε να λειτουργεί χωρίς να είναι κάποιος παρών. Είναι πολύ επικίνδυνο να τοποθετούμε εύφλεκτα υλικά (ρούχα, χαρτιά κλπ), πολύ κοντά σε σόμπες. Δεν στεγνώνουμε ρούχα πάνω στις θερμάστρες ή στους θερμοσυσσωρευτές.

Τζάκι-Ξυλόσομπα: Καίμε μόνο στεγνά ξύλα, έχοντας τοποθετήσει μπροστά από το τζάκι την ειδική σχάρα προστασίας από σπίθες.

Πρίζες-Καλώδια: Δεν τροφοδοτούμε πολλές συσκευές από μία πρίζα και κρατάμε τα καλώδια μακριά από χαλιά, έπιπλα και από άλλα αντικείμενα που πατώντας τα μπορούν να τα καταστρέψουν ή να προκαλέσουν την υπερθέρμανσή τους, με συνέπεια την δημιουργία πυρκαγιάς.

Ψησταριές: Μετά το ψήσιμο πρέπει πάντα να σβήνουμε τα κάρβουνα με νερό.

Αποψίλωση Οικοπέδου: Αποψιλώνουμε την περίμετρο του οικοπέδου, ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί στον χώρο μας ή να μην εισέλθει σε αυτόν. 

Κάψιμο Χόρτων-Ξύλων: Θα πρέπει πριν αποφασίσουμε να κάψουμε ξύλα ή χόρτα, να συμβουλευτούμε και να πάρουμε την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Αγροφυλακής της περιοχής μας. Εάν μας επιτραπεί, πρέπει να φροντίσουμε τελειώνοντας, να σβήσουμε όλα τα κατάλοιπα της πυρκαγιάς.

Καθαρισμός Εξωτερικού Χώρου: Καθαρίζουμε τη στέγη, τις βεράντες, την αυλή μας από σκουπίδια, ξερά χόρτα, κλαδιά και πευκοβελόνες, διότι σε υπερβολική θερμοκρασία, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να προκαλέσουν έναρξη πυρκαγιάς.

Σωροί με Καυσόξυλα: Πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας από το σπίτι.

Σπινθήρες από Εργαλεία: Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες) ή λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, όλων των κατηγοριών, οφείλουν να διαθέτουν πυροσβεστήρα, για την ασφάλεια τους.

Το είδος και ο αριθμός των πυροσβεστήρων, εξαρτάται από το τύπο του οχήματος.

Κατηγορία οχήματος-Είδος πυροσβεστήρα

Τρίκυκλα, εξοπλισμένα με κινητήρα.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 2 kgr.

Οχήματα μεταφοράς ατόμων, έως οκτώ (8) θέσεων.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 2 kgr.

Οχήματα μεταφοράς ατόμων, άνω των οκτώ (8) θέσεων και μεικτού βάρους μικρότερου των 5 tn.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 3 kgr.

Οχήματα μεταφοράς ατόμων, άνω των οκτώ (8) θέσεων και μεικτού βάρους άνω των 5 tn.Δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr.

Διώροφα λεωφορεία.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 2 kgr, για το επάνω μέρος και δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr, για το κάτω μέρος.

Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, μέγιστης μάζας μικρότερης των 3,5 tn.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 2 kgr.

Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, μέγιστης μάζας, μεγαλύτερης των 3,5 tn και μικρότερης των 12 tn.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 2 kgr, για την καμπίνα και ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr, για το εξωτερικό μέρος.

Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, μέγιστης μάζας, μεγαλύτερης των 12 tn.Δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr, (για την καμπίνα και το εξωτερικό μέρος).

Φορτηγά, μεγαλύτερα των 3,5 tn, με ρυμουλκούμενο.Δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr, (για την καμπίνα και το εξωτερικό μέρος).

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 6 kgr.Ασθενοφόρο.Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως A.B.C, 3 kgr.